Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2007, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ise 2008 yılında çift anadal derecesiyle mezun olmuştur. Doktorasını Roma’da (University of Rome “Tor Vergata”) üstün başarı (Excellent Cum Laude) derecesiyle 2015 yılında almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda, doktora öğrenimi sırasında kazanmış olduğu araştırma bursu sayesinde bir dönem Ingiltere’nin Queen Mary Londra Üniversitesi Eşitlik ve Farklılıklar Araştırma Merkezi’nde (Centre for Research in Equality and Diversity) misafir araştırmacı olarak bulunmuş ve burada çeşitli seminerler vermiştir. Dr. Emir Özeren, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı ve aynı üniversitenin Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi tam zamanlı öğretim üyesi ve yardımcı doçenti olarak görevine devam etmektedir.  Dr. Emir Özeren, Journal of Career Development dergisi tarafından Editör Kurulu’na üye olarak seçilmiştir. Aynı zamanda, sürdürülebilir girişimcilik ve eko-turizm alanında British Council Newton Fonu kapsamında desteklenen proje ile post-doc (doktora sonrası) çalışmalarına Southampton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı (research fellow) olarak devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları toplumsal cinsiyet, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar, eşitlik, kapsayıcılık ve ayrımcılık, farklılıkların yönetimi, queer ve eleştirel yönetim, erkeklik çalışmaları, örgütsel davranış, sosyal girişimcilik ve inovasyon, sürdürülebilir turizm üzerinedir.  Yayınlarına https://scholar.google.com.tr/citations?user=FMoAo... adresinden ulaşılabilir.

Emir Ozeren SOTON