Feminist ekonomisttir. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat bölümü mezunudur. DEÜ Genel İktisat ABD. yüksek lisansını sivil toplum örgütleri üzerine hazırladığı tezle yapmıştır. Halen Ege Üniversitesi İktisat ABD.’da doktora yapmaktadır ve tez konusu, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemedir. Kısa bir süreliğine University of Essex (UK)’te misafir doktora öğrencisi olarak çalışmalar yapmıştır. Kadın, göç, sivil toplum, kalkınma, yerel yönetimler akademik çalışma alanlarıdır ve bu alanlarda bildiri, makale ve kitap çalışmaları vardır. Yerel ve ulusal çok sayıda derneğin üyesidir.Halen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ekonomist olarak görev yapmaktadır.

derya altun