• Özgünlük, bilimsellik ve yenilikçilik temelinde çalışmak
  • Üyeler arasında öncelikli olarak bilgi ve uzmanlık temelinde bir görev paylaşımı ve sorumluluk geliştirmek
  • Deneyim ve bilgi aktarımı ile sürekliliği sağlamak ve bu mekanizmayı etkin kullanmak
  • Üyeler arasında yatay ve eşitlikçi ilişki kurmak
  • Ekip çalışmasına öncelik vermek
  • Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmak

Bu ilkeler Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin (CEİD) Temel Prensipler ve Çalışma İlkeleri'nden uyarlanmıştır.