TESEV’in 2016 yılında Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile başlattığı Sürdürülebir Kent projesi 2018 yılında kapsayıcılık kavramını ele almaktadır. Bu kavram çerçevesinde yuvarlak masa toplantılarının kadın konulu İzmir toplantısı DEMIS ortaklığında yapılmıştır. Toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD, İzmir Kadın Kuruluşları ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, CEİD, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Engel-siz Yaşam Derneği, Bornova Belediye Meclisi, Karabağlar Kent Konseyi, Eşit Yaşam Derneği, İBB Eşitlik Birimi, Seferihisar Belediyesi, KADER, İBB Meclisi, Genç LGBTİ Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Celal Bayar Üniversitesi, İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü temsilcileri katılmışlardır.

Toplantı, TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan, Genel Direktör Dr. Özge Aktaş Mazman ve Proje Koordinatörü Dr. Elvan Erginli’nin “Sürdürülebilir Kent” teması çerçevesinde proje tanıtımından sonra DEMIS Direktörü Derya Altun’un belediyelerin toplumsal cinsiyet için neler yaptığını, neler yapabileceğini ve nasıl yapabileceğini kısaca özetlediği sunumuyla devam etti.

Bu toplantıda İzmir’de toplumsal cinsiyet konusunda sorunların, çözüm önerilerinin sürdürülebilir kent ve kalkınma hedefleri ile ilişkisi ve planlanması kadın danışma merkezlerinin güncel durumu, belediyeler arasında toplumsal cinsiyet politikalarındaki farklılıklar, sığınma evleri, merkezi hükümet ve yerel yönetim arası işbirliği ve diyalog eksiklikleri, haritalandırma ve verilerin toplanmasının önemi ve veriye dayalı politika önerileri gelişmek için gerekli adımlar tartışılmıştır. Bu tartışmalar ışığında İzmir özelinde kapsayıcı bir sürdürülebilir kent olmak için kadınlar, engelliler, yaşlılar ve LGBTİ bireyler ile ilgili çalışmalara ihtiyacın yüksek olduğu ortaya konmuştur.

derya konuşma

tesev ekibi

toplu foto