Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği (DEMIS)’in proje, eğitim, konferans, danışmanlık vb. başlıklarda üçüncü taraflarca oluşturacağı her türlü işbirliği ve geliştirilecek ortaklıklara yönelik ön değerlendirme kuruludur. Kurul, gelen her türlü teklifi DEMIS adına değerlendirirken, oyçokluğu ile ilk aşamada olumlu görüş alan tekliflerin geliştirilmesi amacıyla uzmanlık alanlarına uygun şekilde dernek içinden üyelerin desteklerine başvurabilir ve teklife yönelik alt çalışma grupları oluşturabilir. Kurul, bu çalışmalar sonrasında Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Yönetim Kurulu, Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme ve iletilen görüşler doğrultusunda karar alır.

Seçici Kurul Üyeleri (Alfabetik)

Aslı Menekşe Odabaş Kırar

Çiğdem Üstün 

Derya ALTUN (Başkan)

Nefise Ela GÖKALP ARAS (DEMIS Göç Araştırmaları Mrk. Md.)