IMECE Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik Atölyeleri

PROJENİN AMACI Bu projede amaç, Turkiye genelindeki Suriyelilerin yoğunluklu olarak yasadıgı 14 ilde genç ve kadınların is hayatına katılımını desteklemek, potansiyel girişimcilerin eğitimlerle is fikirlerini is modellerine dönüştürmek, informal işletmelerin kayıtlı ekomomiye kazandırılmasını desteklemek, Suriyeli sirketlerin sürdürülebilirlik ve büyümesine hizmet etmektir.

PROJE ORTAKLARI UNHCR, Habitat, International Medical Corps, 

FON SAĞLAYAN KURUM  UNHCR

DEMIS’İN ROLÜ Yerel Uygulama Partneri

InfoMigrants: Reliable and Verified News for Migrants 

PROJENİN AMACI Bu proje Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde göçmen ve mültecilerin doğru bilgiye ulaşmasını hedefleyen bir projedir. 

PROJE ORTAKLARI France Médias Monde(FMM), Deutche Welle (DW) ve Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)

FON SAĞLAYAN KURUM Avrupa Komisyonu 

DEMIS'İN ROLÜ Projenin değerlendirmesini üstlenen Open University ile birlikte Türkiye'de odak grup çalışmalarının koordinasyonu . 

Sivil Düşün AB Programı İletişim Desteği  

PROJENİN AMACI Bu proje DEMIS'in iletişim kimliğinin oluşturulması, koyduğu hedefler çerçevesinde çalışmalarının kurumsal bir yapıya sahip olmasını hedeflemektedir. 

FON SAĞLAYAN KURUM Sivil Düşün AB Programı 

DEMIS'İN ROLÜ Proje uygulayıcısı 

Engel-siz Yaşam Derneği Birlikte Programı

PROJENİN AMACI Engel-siz Yaşam Derneği’nin kurumsal yapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi

FON SAĞLAYAN KURUM  Birlikte Programı – STGM

DEMIS’İN ROLÜ DEMIS üyeleri bu projenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanmasında gönüllü çalışmaktadırlar.

Sivil Düşün AB Programı Etkinlik/Toplantı Desteği  

PROJENİN AMACI Bu proje  DEMIS çatısı altında toplumsal cinsiyet çalışmalarını yürütecek bir merkezin kurulması için yapılacak olan ilk toplantının desteklenmesi hedeflenmektedir. 

FON SAĞLAYAN KURUM Sivil Düşün AB Programı 

DEMIS'İN ROLÜ Proje uygulayıcısı 

Sivil Düşün AB Programı Örgütlenme Desteği  

PROJENİN AMACI Bu proje DEMIS'in örgütlenmesinin desteklenmesi, araştırma konuları arasında bulunan sosyal politikalar alanında analizlerin yapılması hedeflenmektedir. 

FON SAĞLAYAN KURUM Sivil Düşün AB Programı 

DEMIS'İN ROLÜ Proje uygulayıcısı