Özlem ERDOĞDU ERKARSLAN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde mimarlık lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. 1990-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık bölümlerinde tam zamanlı olarak, Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans programında yarı zamanlı olarak ders verdi. Gediz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde profesör olarak 23 Temmuz 2016 tarihine kadar bölüm başkanlığını yürüttü. Araştırma konuları antioryantalizm, mimarlık eleştirisi ve cinsiyet-mekan üzerinedir. 

Ödüller 

2002 Milka Bliznakov Prize, Commendation, International Archive of Woman Architects, Virginia Tech.

Çiğdem ÜSTÜN

Çiğdem Üstün, doktorasını University of Limerick, İrlanda’da Avrupa Birliği ve Türkiye güvenlik kültürleri üzerine tamamlamıştır. 2014 yılında Avrupa Birliği alanında doçentlik ünvanını almıştır. Araştırma alanları AB-Türkiye ilişkileri, AB ve Türkiye komşuluk politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yayınları arasında Turkey's Policies in its Overlapping Neighbourhood with Russia and the EU, in Security in Shared Neighbourhoods Foreign Policy of Russia, Turkey and the EU, Rémi Piet and Licínia Simão (der), Palgrave, 2016; Global Governance and International Security Organizations: The OSCE and NATO, in Multilateralism in Global Governance Formal and Informal Institutions, A. Tutumlu and G. Güngör (der.), Peter Lang, 2016; Özgehan Şenyuva, Çiğdem Üstün, NATO-Türkiye İlişkileri Türkiye Kamuoyu ve Elit Algıları, Güvenlik Çalışmaları Dizisi, Mustafa Aydın (der.), İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013; "Regional Cooperation Efforts in the Black Sea Region: Black Sea Synergy" in Blue Black Sea: New Dimensions of History, Security, Strategy, Energy and Economy, Giray Saynur Bozkurt (der.), Cambridge Scholars Publishing, 2013; Özgehan Şenyuva  and Çiğdem Üstün, "Turkish Political Elite Perceptions on Security", in Debating Security in Turkey Challenges and Changes in the Twenty-First Century, Ebru Canan-Sokullu (der.) Lexington Books, December 2012; Turkey and European Security Defence Policy: Compatibility and Security Cultures in a  Globalised World, I.B. Tauris, 2010; Europeanisation of foreign policy: The Case of Turkish Foreign Policy towards the Black Sea Region, Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, vol 10, no 2, 2010; Atila Eralp, Michele Comelli, ve Çiğdem Üstün (der.), The European Neighbourhood Policy and the Southern Mediterranean: Drawing from the Lessons of Enlargement, METU Press, 2009 bulunmaktadır. 

Yayınlarına https://independent.academia.edu/cigdemustun adresinden ulaşılabilir.

Huriye Toker

Huriye Toker 1974 yılında Almanyada doğmuştur. İzmir Özel Türk Kolejinden 1991 yılında mezun olmuş, 1995 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü tamamlamıştır. Toker, 2001 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında yüksek lisansının ilkini tamamlamıştır. 1996 ve 2007 yılları arasında Almanya, Belçika ve Norveçte yaşamıştır. İkinci yüksek lisansını Oslo Üniversitesi Medya Bölümünde alanında ilk olan Türk ve Norveç medyasında kadının temsili çalışması ile 2004 yılında tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında DEU SBE Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalında Türk medyasında AB tartışmalarını incelediği tezi ile gerçekleştirmiştir. Huriye Toker 2007 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Yaşar Üniversitesindeki kariyerine, 2012 yılında İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde atandığı Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent unvanı ile devam etmektedir.

Burcu Akpınar

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hemşirelik fakültesi lisans, iç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmasında Alzheimer hastalığı olan bireye bakım verenlerin cinsiyetinin bakım veren yükü üzerine etkisini incelemiştir. Doktora tez çalışmasında kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisini incelemiştir. Doktora eğitimi sırasında Iowa üniversitesinde visitor scholarship olarak bulunmuştur. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak geriatri hemşireliği alanında çalışmalarını yürütmektedir. Evli olup Çınar adında bir oğlu vardır. Akademik çalışmaları için üniversite akademik personel sayfasından ulaşım sağlanabilmektedir. http://debis.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3...

Tamer Özşeker

1963 İzmir doğumlu olan Tamer Özşeker Peyzaj Mimarlığı ve Tiyatro Sahne Tasarımı mezunudur. İyi düzeyde Almanca bilmektedir. İzmir Çocuk Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmıştır. Tiyatro çalışmalarına geri dönen Tamer Özşeker, engelli bireylerin de içinde bulunduğu oyunlar hazırlamış, işitme engeliler kategorisinde Türkiye ikincisi olmuşlardır. İnşaat Mühendisleri Odası Yaz Eğitim Kampı dahil olmak üzere bir çok faaliyette bulunan Özşeker, 2010 yılında İzmir Engelsiz Sanat Derneği'ni kurmuştur. Bu dernek çatısı altında Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı fonları ile projeler gerçekleştirmiştir.

Ayşe Gönüllü Atakan

Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2004-2014 yılları arasında Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans derecesini aynı üniversitede Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında, doktorasını ise Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır. Doktora sürecinde 2011-2012 yılları arasında Georgia Tech üniversitesi History, Technology and Society bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunan Atakan, "Kırsal Dönüşümün Kadınların Ataerkil Deneyimleri Üzerine Etkileri: Avanos” konulu doktora tez çalışması ile 2015 yılında Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onur Ödülü” almıştır Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, 2014-2015 I. Döneminde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Bölge ve Planlama bölümünde CP202 Planlama ve Tasarım Stüdyosu'na misafir öğretim üyesi olarak katılmıştır. 2015-2016 yılları arasında İzmir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Çalışma alanları arasında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, feminist metodoloji, toplumsal hareketler ve kırsal kalkınma bulunmaktadır.

Derya Şaşman Kaylı

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde tamamlayan Kaylı, aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yüksek lisansını, İletişim Fakültesi’nde doktorasını yapmıştır. Farklı kurumlarda çalışma deneyimi olan Kaylı, birçok kadın sivil toplum örgütlüyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadın odaklı projeler yürütmüş, toplumsal cinsiyet eğitici eğitimleri düzenlemiştir. Kaylı, yirmi yıldır, kitaplarıyla, makaleleriyle akademik alanda, kadına dair düşünmeye, üretmeye devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Sosyal Hizmet Bölümünde görevine devam eden Doç Dr. Derya Şaşman Kaylı, siyaset, toplumsal cinsiyet, medya ve sosyal politika alanlarında çalışmalar yapmaktadır..

Kevser Yavuz Çimenli

1975 yılında doğdu. Çocukluğundan bu yana yardım toplama ve örgütlenme çalışmaları yürüttü. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Saha Eğitim Sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve eğitim için Türkiye’nin dört bir yanını dolaştı. ASHOKA Uluslararası Sosyal Girişimciler Ağı, TEMA Vakfı gibi Vakıflarda hem çalıştı hem de Türkiye’yi gezmeye devam etti. 2006 Yılında GENÇTUR ile tanışıp uluslararası gönüllü çalışmalara katılmaya başladı ve yurtdışı gönüllü çalışma kampları vesilesi ile hem binlerce gencin ekonomik seyahat etmesini sağladı, hem de Avrupa’nın bir çok şehrini dolaşma, farklı kültürleri deneyimleme şansı yakaladı. Ruhuna bir virüs gibi işleyen sivil toplum ve gönüllü çalışmalardan hiç vazgeçmedi. 2012 yılında İzmir’e yerleşti. Halen GENÇTUR İzmir Temsilciliğini yürütmekte ve Yaşar Üniversitesi’nde Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü olarak çalışmakta ve İzmir’de sivil toplum ve gönüllü çalışmaların yaygınlaştırılması için çaba göstermektedir.

Oya Demir

Oya DEMİR; Dokuz Eylül Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yaşar Holding, Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, yazılı ve digital medya olmak üzere kamu kurumları ve özel sektörde çalışmıştır. Profeyonel iş hayatında, insan kaynaklarından bilgi teknolojilerine kadar birbirinden farklı alanlarda deneyim sahibidir. İzmir Özel Türk Koleji, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Oya Demir; Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans programı ve çeşitli eğitim ve sertifika programlarına katılmıştır. Ulusal ve yerel markaların; halkla ilişkiler, reklam, medya satın alma ve stratejisi, insan kaynakları, eğitim organizasyonu ve yönetimi, satış, pazarlama çalışmalarını uzun yıllar sürdüren Oya Demir, aynı zamanda kurumların kuruluş aşamalarında ve reorganizasyon planlamalarında, uluslararası ve ulusal organizasyonlarda görev almış, planlamış ve gerçekleştirmiştir. Halen, sivil toplum gönüllüsü, yönetim organizasyon, iletişim ve stratejik planlama uzmanı ve köşe yazarı olarak çalışmalarını ve projelerini sürdürmektedir.

Şevket Uyanık

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Sosyolojisi bölümünde yüksek lisans tezi çalışmalarına ``Müzikte Telif Haklarının Sosyal ve Ekonomik Yansımaları: Alternatif Lisans Modelleri“ konusuyla devam etmektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora dersleri de alan Uyanık, akademik çalışmaları kapsamında çok sayıda makale yayınlamış, altı adet kitap bölümü yazmış, ulusal ve uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak yer almıştır. 2011 yılından beri internet özgürlüğü konularında faaliyet gösteren Korsan Parti Hareketi içinde yer almaktadır. İş yaşamındaki, yerel gazetecilik, öğretmenlik, radyo yayın teknisyenliği tecrübelerinden sonra Habitat Derneği'nde iletişim koordinatörü olarak çalışmıştır. Müzisyen olarak farklı gruplarla konserlere çıkmış, albüm ve klip çalışmalarında yer almıştır. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 2015 mezunudur. İstanbul'dan İzmir'e göç eden Uyanık, iletişim uzmanı olarak Sivil Toplum Kuruluşları’na destek vermekte, kurucularından olduğu Moneta Medya isimli firma ile dijital alanda hizmetler sunmaktadır. Eğitmen olarak farklı STK’lar ile birlikte çalışmakta, AB projelerine iletişim danışmanlığı yapmakta, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 gibi farklı platformlarda yazmakta ve İstanbul Hepimizin Girişimi'nin dijital medya ekibinde yer almaktadır. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği 'nin Yönetim Kurulu üyesidir.