DEMIS 2016 yılından beri araştırma konularında çalışma kağıtları, raporlar hazırlamakta ve yerel yönetim kurum ve kuruluşları,  diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri kurmaktadır. 

2018 Yılı Faaliyet Bülteni