İzmir'de toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten STÖ, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında Taslak Eylem Planını tamamlamak ve eylem planının işleyişine/yönetimine ilişkin tartışma yürütmek üzere 19 Ekim 2018'de tekrar biraraya geldiler. İzmir'de Yerel Eşitlik İzleme Platformu kurulması konusunda fikir birliğine varılan toplantıda, kurulacak platformun çalışma ilkeleri, yöntemi, karar alma süreçleri ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında beyin fırtınası yapıldı.

CEİD 19 Ekim 2018